Entreprenørfirma med mange års erfaring

Vores brede faglige forstand og ønske om en kvalitet der ligger i top, sikrer dig det bedste stykke arbejde.

- vi servicerer alt fra større forretninger, boligselskaber og anlægsgartnerfirmaer til kommuner og private..

ENTREPRENØRARBEJDE

Alle opgaver udføres indenfor gravearbejde, vandledninger, kabler etc. Anlægsarbejde, jord og beton, nedrivning etc. Omfangsdræn, markdræn og tørvandsledning (regnvand) med mini- og rendegraver.

KLOAKARBEJDE

Som autoriseret kloakmester udføres al kloakarbejde i overensstemmelse med de foreskrevne regler og procedurer. Vi har erfaring med alt indenfor kloakering om det så gælder tv-inspektion, rørskader eller højvandslukke.

TØMRERARBEJDE

Vi udfører diverse tømrer- og snedkeropgaver og gør det i topklasse. Vi er vant med både sav, hammer og søm og hjælper dig med både at få skiftet vinduer og lagt tag.

BELÆGNINGSARBEJDE

Tilbud gives på langt de fleste typer belægninger. Alt belægningarbejde udføres efter gældende normer for bæreevne, underlag etc. Alle tilbud udarbejdes individuelt i forhold til belægningens placering, adgangsforhold etc.

HAVE OG GRØN SERVICE

Der kan udarbejdes tilbud på alle typer vedligehold af haver og grønne arealer hos private og virksomheder. Eller der kan ringes hvis haven fuldstændig har taget magten fra en og der ønskes en totaloprydning.

TRÆFÆLDNING

Alt indenfor træfældning, topkapning og beskæring udføres med hensyn, forsigtighed og ekspertise. Også her udarbejdes tilbud, der passer den enkelte kunde angående oprydning, bortkørsel af affald etc.

ROD- OG STUBFRÆSNING

Står stubben tilbage efter træet er fældet hjælper vi gerne med at fjerne den. Med stubfræsning kan stubben fjernes ved at fræse den til spåner.

EJENDOMSSERVICE

Murerreparationer, malerarbejde, kalk/hvidtning af udvendige og indvendige vægge, rensning og vask af tagrender på alle typer boliger, samt meget andet der vedrører vedligeholdelse af ejendomme. Kørsel med traktor til fortorv og stisystemer. Udstyr: Kost, skrabeblad/plov, sneslynge og saltspreder.

Kvalitet - hver gang!

Vores slogan ”Den ærekære håndværker” dækker over vores holdninger til det at være en stolt håndværker, der altid leverer et godt og solidt stykke kvalitetsarbejde.

Kim Sørensen

Lad os starte en dialog..